1. Website-ul www.euro-fratello.ro asigura protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, in special a dreptului la protectia datelor cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul European cunoscut sub denumirea “GDPR”.

2. “Date cu caracter personal” reprezinta orice tip de informatii cu privire la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin utilizarea unui element de identificare precum: nume, numar de identificare, date de localizare, identificator online sau elemente specifice identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, sociale sau culturale.

3. Site-ul www.euro-fratello.ro are acces la urmatoarele date ale utilizatorilor, odata ce acestia isi dau acordul: nume, prenume, CNP, adresa de e-mail, telefon.

4. Aceste date personale colectate de catre site sunt stocate in conditii de siguranta si nu sunt prelucrate in alt scop decat cel prevazut expres de site (rezervare, verificare rezervare, transport persoane, transport colete, inchirieri vehicule), precum si in scop statistic sau de marketing.

5. Daca utilizatorul site-ului solicita unul dintre serviciile oferite de Euro Fratello, atunci furnizarea datelor personale se face in vederea executarii intocmai a serviciului/serviciilor solicitate si sunt prelucrate de firma in acest scop, precum si in scop statistic sau de marketing.

6. Temeiul juridic al prelucrarii datelor este constituit de crearea oportunitatii de a oferi clientilor serviciilor solicitate in domeniul de activitate al societatii, in mediul online.

7. Societatea nu este autorizata sa transmita tertelor persoane informatiile si datele cu caracter personal mentionate la punctul 3 decat in scopul specificat la punctul 4.

8. Societatea primeste date personale precum nume, prenume, email, numar de telefon si colaboreaza cu Google Analytic, Google AdWords si Facebook Ads petnru livrarea de anunturi publicitare (reclame) in scop de marketing.

9. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de utilizatori si clienti. Aceste date se rezuma la a fi adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate.

10. Datele cu caracter personal sunt pastrate intr-o forma care permite identificarea utilizatorilor pentru o perioada ce nu o depaseste pe cea necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele. Pastrarea acestora pe perioada nelimitata se realizeaza doar in scop statistic sau de marketing.

11. Utilizatorul are dreptul sa isi retraga in orice moment consimtamantul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor personale. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate in baza consimtamantului dat inainte de retragerea acestuia.

12. Societatea poate sa furnizeze utilizatorului/clientului informatii privind actiunile intreprinse asupra datelor in urma unei cereri din partea acestuia, fara intarzieri nejustificate si in termen de maxim 1 luna de la primirea cererii. Aceasta perioada se poate prelungi cu 2 luni atunci cand situatia o impune, tinand cont de complexitatea si numarul cererilor.

13. Utilizatorul / clientul are dreptul de a solicita, in ceea ce priveste datele cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau stergerea lor, restrictionarea prelucrarii. In acelasi timp, utilizatorul / clientul are dreptul de a se opune prelucrarii dar si dreptul la portabilitatea datelor, in conformitate cu GDPR. (“Dreptul la portabilitatea datelor -> Utilizatorul/clientul are dreptul de a primi datele cu caracter personal care il privesc si pe care le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea operatorului caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.”).

14. Utilizatorilor le este adus la cunostinta faptul ca exista un proces decizional automatizat ce include crearea unor profiluri (Facebook Ads, Google Analytics si Google AdWords) si care consta in realizarea unor avatare (persoane cu interese comune, puse laolalta) in vederea livrarii de reclame catre un grup targetat de persoane (informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata).

15. Utilizatorul / clientul are dreptul de a obtine din partea societatii o confirmare ca aceasta prelucreaza sau nu date cu caracter personal care il privesc. In caz afirmativ, utilizatorul / clientul are si dreptul de acces la datele respective, precum si la diverse alte informatii legate de prelucrare, la cerere.

16. Utilizatorul / clientul are in orice moment dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care il privesc, inclusiv crearea de profiluri, din motive legate de situatia particulara in care se afla.

17. In situatia in care prelucrarea datelor cu caracter personal are ca scop marketingul direct, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc in acest scop, inclusiv dreptul de a se opune crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv.

18. Politica de cookies este definita si detaliata printr-o pagina dedicata si poate fi viualizata accesand link-ul „Politica Cookies”.

19. In ceea ce priveste maniera de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice, in situatia in care prelucrarea datelor este necorespunzatoare sau ilegala, exista posibilitatea de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere si Protectie a Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), precum si de a introduce o cale de atac judiciara. 

Contacteaza-ne telefonic

Pentru rezervari telefonice va rugam sa utilizati numerele de mai jos

Romania

Curse la adresa

Pentru curse direct la adresa va rugam sa ne contactati telefonic